Duett.no - MinSide

Endelig kan vi nå tilby deg et forbedret web-basert rådgivningsverktøy:
DUETT.NO MINSIDE.

Dette er en direkte kobling via web mellom deg som kunde og regnskapskontoret. Du logger deg på en web-side med brukernavn og passord. Web-siden gir mulighet for toveis kommunikasjon, samtidig som den har mange funksjonaliteter som vil være nyttig for deg som kunde. Dette vil bl.a. være:

  • Brukervennlig presentasjon av regnskapet med grafiske framstillinger og med mulighet for drilldown. Drilldown gir deg mulighet til å se underliggende posteringer i regnskap helt ned på hovedboksnivå. Dersom bilagene er skannet vil det også være mulighet til å klikke seg helt ned til bilaget (eks. en leverandørfaktura). Regnskapsrapportene kan tilpasses eget ønske slik at du får dem akkurat slik du selv ønsker.
  • Egne mål for nøkkeltall (lønnsomhet, likviditet og egenkapital) kan legges inn, og regnskapsrapportene vil sammenligne oppnådde tall med måltall. Slik kan du følge med på hvordan du ligger an i forhold til målsettingen. Vi kan bistå med å utarbeide og registrere nøkkeltall i samråd med deg.
  • Registrering av faktura for egne kunder. Dette vil sikre at dine fakturaer hele tiden tilfredsstiller lovens krav, og det vil ikke lenger være nødvendig å utarbeide fakturagrunnlag til oss. Flere aktører (som bl.a. stat og kommune) har strenge krav til mottatte fakturaer. De vil snart ikke lenger kunne motta annet enn elektroniske fakturaer i EHF-format, og du må da ha et fakturasystem som støtter dette. Flere aktører vil heller ikke lenger motta håndskrevne fakturaer fordi deres elektroniske systemer ikke tolker håndskrift. Dette er noe du selv ikke trenger å tenke på dersom du fakturerer gjennom vårt system. Du registerer fakturaen, og vi sender ut og bokfører fakturaen i ditt regnskapet.
  • Innsyn i kundefordringer og leverandørgjeld. Du kan selv til enhver tid se hvordan dine kunder ligger an med betalingene. Dette krever at du til enhver tid er ajour med bilagsinnleveringen og at bilagene er ført. Dersom du velger å fakturere med OCR vil vi motta alle dine innbetalinger på fil fra banken, og kundefordringene vil da hele tiden være ajour uavhengig av din bilagsinnelvering. Du vil da også kunne purre på ubetalte fordringer. Dette er den beste løsningen, men for at dette skal fungere optimalt kreves det at vi har banktilgang. Vi kan bistå med å ordne avtaler med banken, og opprette tilgang slik at du kan attestere her.

Dette er noe av det MinSide kan tilby deg som kunde hos oss. Tjenesten blir kontinuerlig videreutviklet og vil være en framtidsrettet løsning til enhver tid. Vedlagt vil du finne en brosjyre med info om systemet.

Link for innlogging her:  www.duett.no

Vår pris på dette produktet for 2017 er kr 175,- pr. måned. 
Avtalen gjelder for et kalenderår om gangen. 

Produktark Min Side

Noen linker til demovideoer på Min Side:

http://video.duett.no/DuettMinsideFaktura/ 

http://video.duett.no/DuettMinsideRapportering/