Faktura på epost

Vi sender fortrinnsvis ut våre fakturaer på e-post eller EHF.

De som fortsatt ønsker å få fakturaen tilsendt på papir, kan melde dette til daglig leder. Dette medfører et fakturagebyr på kr 30,-.