10 000-kroners grense

Utenlandske sesongarbeidere må ha bankkonto for at arbeidsgiver skal få fradrag i regnskapet for utbetalt lønn over kr 10 000.

Spørsmålet om 10 000-kroners grensen for kontant betaling er tatt opp i Stortinget, men Finansministeren vil ikke åpne for unntak fra bestemmelsen. Formålet med

kontantgrensen er nettopp å redusere bruken av kontanter i samfunnet, da dette er et viktig bidrag for å redusere økonomisk kriminalitet som for eksempel betaling for svart arbeid.

Splitting av betaling

Det er ikke anledning til å splitte opp betalingen for å unngå kontantgrensen. Det er heller ikke anledning til å utbetale inntil kr 10 000 kontant og resten over bank. I slike tilfeller vil kun beløpet som er betalt over bank gi fradragsrett i regnskapet.

Oppretting av konto

Betaling av lønn til utenlandske sesongarbeidere kan skje til bankkonto opprettet i Norge eller til bankkonto i utlandet (hjemlandet). Norske banker kan ikke uten saklig grunn nekte noen å åpne en bankkonto. Dette gjelder også for utenlandske sesongarbeidere som oppholder seg kort tid i Norge.

Håndheving av regelen

Skatteetaten vil håndheve regelen strengt ved bokettersyn hos næringsdrivende. Finner vi at det er fradragsført kostnader til lønn uten at vilkåret om betaling via bank er oppfylt, vil fradaget bli tilbakeført og det kan påregnes tilleggsskatt og renter.